Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc nộp đơn đề nghị chấm phúc khảo điểm thi nhằm giải quyết khiếu nại của sinh viên về điểm tổng kết học phần.

2. NỘI DUNG:

Kết quả học tập của sinh viên được thể hiện qua bảng điểm tổng hợp đánh giá học phần. Tuy nhiên, nếu sinh viên thấy kết quả thi chưa phù hợp với bài làm của mình, sinh viên làm Đơn đề nghị chấm phúc khảo điểm thi nộp tại Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu đơn Phúc khảo tại Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=9260&ur=kdcl

2)     Điền đầy đủ thông tin và nộp tại Trung tâm khảo thí (tầng 2 khu Phượng Vỹ)

3)     Thông báo về thời gian nhận đơn phúc khảo và kết quả chấm phúc khảo, sinh viên lên hệ Trung tâm khảo thí hoặc xem chi tiết tại http://kdcl.hcmuaf.edu.vn/

Số lần xem trang : :5927
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám sáu bảy sáu

Xem trả lời của bạn !