Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Xem trực tiếp hoặc tải về tài liệu hướng dẫn tại đây

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Căn cứ công văn 220/TB-ĐHNL-CTSV, Khoa Công nghệ thông tin viết Hướng dẫn công việc Ký Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học dành cho những sinh viên đã hoàn tất các môn học trong chương trình đào tạo của Khoa nhưng chưa được xét tốt nghiệp.

2. NỘI DUNG:

Sau khi thi tốt nghiệp hoặc đã bảo vệ LVTN (kết quả đạt), nhưng chưa đến thời điểm xét tốt nghiệp, sinh viên có thể làm giấy chứng nhận đã tham gia khóa học để bổ túc hồ sơ cá nhân.

3. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:

1)     Sinh viên download mẫu Giấy chứng nhận đã tham gia khóa học tại website Khoa Công nghệ thông tin http://www.fit.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=2719&ur=fit

2)     Điền đầy đủ thông tin và nộp cho Giáo vụ Khoa để trình ký Trưởng Khoa.

3)     Sinh viên nhận lại Giấy chứng nhận và đi đóng dấu tại Phòng Hành chính (Phòng số 07 khu Thiên Lý)

Số lần xem trang : :5714
Nhập ngày : 01-10-2011
Điều chỉnh lần cuối :

Mẫu đơn mượn phòng(03-10-2016)

Phân công nhiệm vụ giải quyết công việc(04-10-2012)

[HDCV] Xét Tốt nghiệp bổ sung(01-10-2011)

[HDCV] Phúc khảo điểm thi(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Phiếu thanh toán tài sản(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị vào học lại sau thời gian tạm dừng(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị thôi học(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị tạm dừng và bảo lưu(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị điều chỉnh điểm thi do nhập sai(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận tạm thời(01-10-2011)

[HDCV] Ký xác nhận Đơn đề nghị cấp bằng Tốt nghiệp(01-10-2011)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám một chín sáu

Xem trả lời của bạn !