Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 97
Toàn hệ thống: 2208
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN


 


 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

ĐƠN VỊ: …………………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI HỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                Thành Phố Chí Minh, ngày……..tháng……...năm 2011

 

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2011-2012

 

I.     BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

 

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trưởng Khoa

TS. Phạm Văn Tính

Điện thoại: 0906.970.570

E-Mail: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

-    Tiếp nhận các đóng góp, phản ảnh của sinh viên về giảng viên, CBVC khoa CNTT

-    Chương trình đào tạo chung của Khoa

-    Điều kiện tốt nghiệp, tạm dừng, buộc thôi học

2

Phó Trưởng Khoa

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-Mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

-    Phụ trách vấn đề văn thể mỹ

-    Trưởng Ban Cố Vấn Học Tập:

v Tư vấn đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ (số tín chỉ tối đa, tối thiểu, học phần thay thế, tương đương, học lại, cải thiện, học vượt)

v Tư vấn về chuyên ngành đào tạo như mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm…

v Ký các đơn từ liên quan đến hủy môn học, đăng ký bổ sung,…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   TRƯỞNG CÁC BỘ MÔN

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trưởng BM Mạng Máy Tính và Truyền Thông

TS. Phạm Văn Tính

Điện thoại: 0906.970.570

E-mail: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

 Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2142 …)

2

Trưởng BM Công Nghệ Phần Mềm

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2143 …)

3

Trưởng BM Hệ Thống Thông Tin

ThS. Mai Anh Thơ

Điện thoại: 0913.197.188

E-mail: tho@hcmuaf.edu.vn

Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2144 …)

4

Trưởng BM Tin Học Cơ Sở

ThS. Văn Công Đức

Điện thoại: 0913.769.002

E-mail: vcduc@hcmuaf.edu.vn

Các vấn đề về chuyên môn, đề cương chi tiết môn học; quản lý các môn học trực thuộc BM (các môn học có mã môn bắt đầu:  2141 …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  GIẢNG VIÊN KIÊM CỐ VẤN HỌC TẬP

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trưởng Ban Cố Vấn Học Tập

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

-    Trực tiếp giúp đỡ sinh viên giải quyết các vấn đề liên quan đến học tập của sinh viên

-    Tư vấn kế hoạch học tập từng học kỳ cho sinh viên

-    Tư vấn đăng ký các học phần sẽ học trong học kỳ (số tín chỉ tối đa, tối thiểu, học phần thay thế, tương đương, học lại, cải thiện, học vượt)

-    Tư vấn về chuyên ngành đào tạo như mục tiêu đào tạo, cơ hội việc làm…

-    Tư vấn và xác nhận đơn từ của sinh viên liên quan đến đăng ký và hủy các học phần

 

 

2

Cố Vấn Học Tập lớp DH08DT

ThS. Mai Anh Thơ

Điện thoại: 0913.197.188

E-mail: tho@hcmuaf.edu.vn

3

Cố Vấn Học Tập lớp DH09DT

ThS. Lê Phi Hùng

Điện thoại: 0908.005.585

E-mail: hunglephi@hcmuaf.edu.vn

4

Cố Vấn Học Tập lớp DH10DT

ThS. Phạm Công Thiện

Điện thoại: 0988.533.468

E-mail: pcthien@hcmuaf.edu.vn

5

Cố Vấn Học Tập lớp DH11DT

KS. Nguyễn Thị Tú Mi

0987.660.161

E-mail: nttmi@hcmuaf.edu.vn

5

Cố Vấn Học Tập lớp CD09TH

KS. Nguyễn Văn Khiêm

Điện thoại: 0975.400.674

E-mail: nguyenvankhiem@hcmuaf.edu.vn

7

Cố Vấn Học Tập lớp CD10TH

KS. Trần Lê Như Quỳnh

0907.665.635

E-mail: tlnquynh@hcmuaf.edu.vn

8

Cố Vấn Học Tập lớp CD11TH

KS. Nguyễn Thị Phương Trâm

0916.975.668

E-mail: ntptram@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

IV.  GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC GIẢI QUYẾT

 

-        Thắc mắc về đề cương chi tiết học phần, cách đánh giá các điểm bộ phận, ngân hang câu hỏi thi, tài liệu học tập và tham khảo

-        Thắc mắc, khiếu nại về điểm bộ phận: cấm thi kết thúc học phần (Giảng viên phải có đầy đủ bằng chứng theo quy chế mới được đè nghị Khoa đình chỉ thi kết thúc học phần của sinh viên)

 

 

V.     TỔ HÀNH CHÍNH

 

STT

Chức vụ

Họ Tên – Thông tin liên lạc

Nội dung công việc cần giải quyết

1

Trợ Lý Giáo Vụ

KS. Đỗ Thị Yến Nhi

Điện thoại: 0909.062.221

E-mail: dtynhi@hcmuaf.edu.vn

-    Tiếp nhận các đơn từ của sinh viên về đào tạo, lịch học, điểm thi: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bằng tốt nghiệp, đơn phúc khảo, công nhận môn học tương đương,.v.v

-    Giải quyết các công việc về đào tạo: thời khóa biểu, lịch thi học kỳ, xét tốt nghiệp, đơn xét vào học lại, điểm thi…..

-    Tiếp sinh viên và phụ huynh

2

Thư Ký Khoa

KS. Nguyễn Thị Phương Trâm

Điện thoại: 0916.975.668

E-mail: ntptram@hcmuaf.edu.vn

-    Tiếp nhận các loại giấy tờ hành chính: phiếu thanh toán tài sản, hướng dẫn ký các loại giấy tờ có liên quan

-    Phụ trách thư viện Khoa : sách, LVTN…

-    Tiếp sinh viên và phụ huynh

3

Kỹ Thuật Viên

KS. Tô Minh Nhựt

Điện thoại: 0938.821.133

E-mail: tmnhut@hcmuaf.edu.vn

-    Phụ trách về cơ sở vật chất: phòng thực hành, mượn máy chiếu…..

4

Kỹ Thuật Viên

CN. Võ Tấn Linh

Điện thoại: 0913.197.188

E-mail: vtlinh@hcmuaf.edu.vn

-    Phụ trách về cơ sở vật chất: phòng thực hành, mượn máy chiếu…..

 

                                                                                                                                                                            TRƯỞNG KHOA

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        TS. PHẠM VĂN TÍNH

Số lần xem trang : :4211
Nhập ngày : 09-09-2011
Điều chỉnh lần cuối :15-09-2011

[Quy Trình] Xét Tốt Nghiệp cho sinh viên hệ tín chỉ(17-05-2012)

Vinh danh thủ khoa tốt nghiệp Đại học lần 4 năm 2012(16-04-2012)

Kết quả lớp Test UML(28-03-2012)

Danh sách thí sinh và lịch thi tuyển Microsoft Office Champion 2012(20-03-2012)

[THÔNG BÁO]_Ôn tập lớp Test UML lần 2(19-03-2012)

[THÔNG BÁO]_V/v đăng ký Lớp Test UML(20-02-2012)

[Thông báo khẩn] V/v Đăng ký môn học cho SV hệ niên chế (đối với các môn học không mở lớp tín chỉ tương đương)(08-12-2011)

Thủ tục xác nhận các loại giấy tờ(17-11-2011)

[Hướng dẫn] Quy trình thủ tục ký các loại giấy tờ(09-09-2011)

ICT Day 2011 - Ngày hội công nghệ số Đài Loan tại Sài Gòn(14-09-2011)

Thông tin tuyển sinh chương trình liên kết(12-08-2011)

HỌC BỔNG - DÀNH CHO SINH VIÊN KHU VỰC PHÍA NAM(11-08-2011)

Phóng sự ảnh vòng 3 cuộc thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ(28-04-2011)

Vòng 4 cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng HCM(23-04-2011)

Thông báo mở kênh thông tin “Alô! Chúng tôi nghe”(21-04-2011)

Nhật ký hành trình "Du khảo miền Tây"(07-04-2011)

Thi trực tuyến Olympic Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trên Tuổi Trẻ Online(05-04-2011)

Hội thảo chuyên đề Điện toán đám mây(03-04-2011)

BCH Đoàn Khoa CNTT hướng về nhân dân Nhật Bản(30-03-2011)

"Sinh viên IT - Hướng về Nhật Bản"(24-03-2011)

HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ SÔNG NƯỚC MIỀN TÂY(03-03-2011)

Hình ảnh hội thảo "Ứng dụng lập trình Java trong doanh nghiệp " (28-02-2011)

HỘI THẢO CHUYÊN NGÀNH "ỨNG DỤNG LẬP TRÍNH JAVA TRONG DOANH NGHIỆP"(21-02-2011)

CHÚC MỪNG SINH VIÊN 05 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG(22-02-2011)

IT chúng mình(15-02-2011)

Tọa đàm "HỌC TẬP TÍCH CỰC VÀ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP".(28-12-2010)

Hội thảo giới thiệu chương trình Aptech Express bằng HDSE (Chỉ có tại Nông Lâm)(21-12-2010)

CÔNG VĂN KHẨN - Bình chọn sinh viên 5 tốt cấp trường(19-12-2010)

Cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"(14-11-2010)

Hội thảo chuyên đề DB2: Chính thức bắt đầu(09-11-2010)

Thời gian và địa điểm học lớp DB2(30-10-2010)

Khai mạc hội thao truyền thống(22-10-2010)

Thông báo khẩn lớp DB2(21-10-2010)

Hội thao truyền thống 2010(15-10-2010)

Hội thi Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VI - 2010(15-10-2010)

T/B nhận CD và sách lớp học DB2(14-10-2010)

Rộn ràng ngày hội E-Sport(10-10-2010)

T/B lịch thi đấu ngày hội E-Sport(04-10-2010)

Thăm và tặng quà sinh viên nội trú Ký túc xá(02-10-2010)

Ngày hội E-Sport: First Blood(29-09-2010)

Hội thảo Mobile Marketing(24-09-2010)

Ngày hội chào mừng tân sinh viên khóa 2010(18-09-2010)

Thông báo lớp học DB2 miễn phí(04-09-2010)

Blog đội hình chuyên Công nghệ Thông tin(02-08-2010)

Thông báo ngày thi tuyển Olympic tin học 2010(23-07-2010)

Lễ Khai Giảng khóa tập huấn tin học văn phòng(14-07-2010)

T/B thay đổi ngày thi tuyển Olympic tin học 2010(09-07-2010)

Tuyển sinh viên tham gia hội thi Olympic tin học sinh viên 2010(29-06-2010)

Thông báo tập huấn Mùa Hè Xanh(21-06-2010)

Ngày hội công nghệ IBM(21-06-2010)

Thông báo cuộc thi thiết kế Logo Khoa CNTT(24-05-2010)

T/B Đăng ký tham gia Mùa Hè Xanh 2010(08-05-2010)

Kết quả Đêm hội Gala "Ấn tượng IT 2010" lần 9(14-04-2010)

T/B tổng duyệt chương trình Ấn Tượng IT 2010(08-04-2010)

Ấn Tượng IT 2010!(02-04-2010)

Hìn ảnh " Ngày Chủ Nhật Xanh"(28-03-2010)

Ngày hội nghề nghiệp - Tham quan CVPM Quang Trung(12-03-2010)

Hội thảo định hướng nghề IT(10-03-2010)

Thông báo đăng ký văn nghệ Ấn Tượng IT 2010 (Lần 1)(09-03-2010)

Kết quả hội thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8/3(08-03-2010)

Hình ảnh Hội thảo IBM(05-03-2010)

Hội thảo IBM(02-03-2010)

Thông báo đăng ký tiêt mục văn nghệ(25-02-2010)

Hình ảnh Hội thảo Gameloft(30-01-2010)

Hội Thảo GameLoft(26-01-2010)

Hình ảnh hội thảo "Ứng dụng công nghệ VoIP trong doanh nghiệp"(19-01-2010)

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ VoIP trong doanh nghiệp"(14-01-2010)

Các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho Ấn Tượng IT 2010(12-01-2010)

Chương trình lễ hội chào năm mới 2010(20-12-2009)

Hình ảnh hội thảo Gigabyte tại P100(28-11-2009)

Hình ảnh hội thảo "Kiểm thử chất lượng phần mềm"(25-11-2009)

Kết quả duyệt văn nghệ ngày 11 tháng 11 năm 2009(11-11-2009)

Ngày hội việc làm của TMA Solutions!(20-10-2009)

BCH Đoàn Khoa Nhiệm kỳ IV(2009-2011)(08-10-2009)

Những hình ảnh mới nhất về Đại Hội Chi Đoàn TH08TK(15-09-2009)

V/v qui hoạch cán bộ Đòan - Hội nhiệm kì 2009 - 2011(15-08-2009)

Hội thảo IBM 8h30 thứ 5 ngày 28 tháng 05 năm 2009!(25-05-2009)

Kết quả Văn nghệ Gala IT 2009!(20-04-2009)

Cuộc thi Mastering IT - Đại học SPKT TP HCM(13-03-2009)

Dự kiến cắm trại toàn trường năm 2009 & liên hoan kịch nói sinh viên(11-03-2009)

Kết quả thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8-3(07-03-2009)

Thông báo về việc quản lý Đoàn viên, Thanh niên(24-02-2009)

Thông báo tặng sim Viettel (Gấp)(16-02-2009)

Thông báo đến chi Đoàn CD06TH, DH07DT, TH08TK(11-02-2009)

BCH Đoàn khoa CNTT 2007 - 2009(31-12-2008)

Biểu mẫu - Biểu mẫu chuẩn y Đại hội Chi Đoàn(31-12-2008)

Các hoạt động cuối năm(25-12-2008)

Hình ảnh cắm trại chào mừng ngày 20 - 11 - 2008(22-12-2008)

Thông báo học bổng dành cho các bạn quê ở Bạc Liêu - Cà Mau (19-12-2008)

Thông báo đến các Bí thư, Phó Bí thư các Chi Đoàn(19-12-2008)

Thông báo về những việc các Chi Đoàn cần thực hiện trong tháng 12(10-12-2008)

Hội thi nấu ăn và cắm hoa chào mừng ngày 8/3(04-03-2010)

Sinh hoạt qui chế Sinh viên & Gặp gỡ BCN Khoa(27-08-2009)

Hình ảnh Ấn Tượng IT 2008(31-12-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba năm bảy tám