Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
   
 

 

TP.HCM ngày 22 tháng 8 năm 2011

 

THÔNG BÁO

 

Theo kế hoạch của năm học, Phòng Đào tạo sẽ cấp bảng điểm cho sinh viên các khóa 2008, 2009, 2010 (không thu lệ phí). Đề nghị Ban cán sự đại diện cho lớp liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký nhận bảng điểm theo lịch sau:

-         Thời gian: từ 9h00 đến 11h00 ngày 24/08/2011 – 30/08/2011

-         Địa điểm: Phòng Đào tạo (gặp Cô Hương – Thầy Tâm để đăng ký)

Lưu ý: đề nghị đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi đến liên hệ đăng ký bảng điểm cho lớp. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết những trường hợp trễ hạn.

Trân trọng kính chào.

 

 

Số lần xem trang : :4227
Nhập ngày : 25-08-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một bảy hai sáu

Xem trả lời của bạn !