Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         š&›                                                                     -----------------oOo---------------


Kính gửi:   Ban Giám Hiệu

Phòng Tổ Chúc Cán Bộ

Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh là một trong những khoa CNTT đầu tiên trong cả nước đào tạo theo định hướng mã nguồn mở với công nghệ Java và các công nghệ xây dựng trên nền Java. Do du cầu phát triển, Khoa Công Nghệ Thông Tin cần tuyển Giảng Viên chuyên về các lĩnh vực:

-         Hệ Thống Thông Tin

-         Công Nghệ Phần Mềm

Vị trí tuyển dụng:

-         Giảng viên cơ hữu của Khoa

-         Ngạch : 15111

-         Chức danh : Giảng viên

-         Số lượng : 03

Điều kiện chung :

1.      Tốt nghiệp loại khá hoặc giỏi đại học chính quy chuyên ngành Công nghệ thông tin. Ưu tiên các ứng viên có trình độ trên đại học và có kinh nghiệm làm việc với Java, Spring, Hibernate, EJB hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mạng viễn thông, Hệ điều hành Linux….

2.      Tổng số môn thi lại và học lại trong toàn khóa học không quá 3 môn.

3.      Có kỹ năng truyền đạt và phương pháp sư phạm tốt.

Thông tin liên hệ :

            Các ứng viên quan tâm xin vui lòng liên hệ và gửi hồ sơ với đơn xin việc viết tay về:

                        Phòng Tổ Chức Cán Bộ _ Trường Đại Học Nông Lâm TP. HCM

KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

            Hoặc thông tin chi tiết xin liên hệ:

TS. Phạm Văn Tính

Trưởng khoa CNTT, ĐH Nông Lâm

KP6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Tel: 0906.970.570

E-Mail: pvtinh@hcmuaf.edu.vn, pvtinhnlu@yahoo.com

                                                                                    TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 08 năm 2011

           TM. Khoa Công Nghệ Thông Tin

TRƯỞNG KHOA

 

                                                                                                       TS. PHẠM VĂN TÍNH

 

Số lần xem trang: 8559
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn ba một tám

Xem trả lời của bạn !