Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(v/v: Chuẩn ngoại ngữ đầu ra dành cho SV không chuyên ngữ)

 

  1. Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM chính thức áp dụng chuẩn đầu ra tương đương cấp độ B1 của CEFR (khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đống châu Âu) dành cho tiếng Anh, và chuẩn đầu ra tương đương A2 của CEFR dành cho tiếng Pháp. Chuẩn đầu ra tiếng Anh và tiếng Pháp được áp dụng kể từ khóa tuyển sinh 2008 trở đi.
  2. Hai học phần ngoại ngữ điều kiện (10 tín chỉ) vẫn sẽ được triển khai và không thay thế cho việc xét đạt chuẩn đầu ra. Cuối mỗi học phần, sinh viên phải tham gia kỳ thi hết học phần để được xét đạt môn học điều kiện
  3. Sinh viên có thể được xét miễn hai học phần tiếng Anh điều kiện và công nhận đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra nếu đáp ứng được 1 trong các điều kiện sau:

Đối với tiếng Anh:

-    Có một trong những chứng chỉ quốc tế: TOEFL 400, TOEIC 450, IELTS 4.5, PET 70, BULATS 40.

-    Có trình độ tiếng Anh tương đương B1 của CEFR do trung tâm ngoại ngữ Đại học Nông Lâm xác nhận

-    Thi đạt kỳ thi đánh giá đầu ra do khoa Ngoại ngữ, Phòng Đào tạo và Trung tâm Khảo thí phối hợp tổ chức

  1. Đối với kỳ thi đánh giá đầu ra:

-    Kỳ thi đánh giá đầu ra sẽ được tổ chức 2 lần trong mỗi năm học

-    Trung tâm Ngoại ngữ phối hợp với khoa Ngoại ngữ chịu trách nhiệm biên soạn đề thi kiểm tra theo chuẩn B1 dành cho tiếng Anh và A2 dành cho tiếng Pháp và phụ trách khâu chấm thi sau kỳ thi

-    Trung tâm Khảo thí chịu trách nhiệm tổ chức kỳ thi

-    Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm lưu điểm thi và xét đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên

-    Trung tâm Ngoại ngữ chịu trách nhiệm nhận đăng ký và thu lệ phí dự thi 30.000 đồng/thí sinh/lần thi và cấp biên lai thu lệ phí cho sinh viên.

 

TP.HCM ngày 07 tháng 01 năm 2011

Số lần xem trang : :4458
Nhập ngày : 07-01-2011
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín không tám

Xem trả lời của bạn !