Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 Các bạn Tân sinh viên năm học 2015-2016 cần biết các thông tin sau:

1/ Lịch học Tuần sinh hoạt công dân, tải Tại đây

2/ Thời khóa biểu học kỳ 1, tải theo địa chỉ sau: http://fit.hcmuaf.edu.vn/fit-22572-1/vn/tkb-thoi-khoa-bieu-hk1-nam-hoc-2015-2016-dh15dta-dh15dtb-92015.html

3/ Danh sách cố vấn học tập lớp tải Tại đây

 

 

Số lần xem trang: 12048
Điều chỉnh lần cuối:

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019 -2020 (22-04-2019)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ - buộc thôi học học kỳ 1 năm 2018 (22-04-2019)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018 (27-09-2018)

(29-03-2016)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Lịch thi THĐC HK2/2014-2015 (14-05-2015)

Biên bản xét Tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2014 (1/4/2014) (02-04-2014)

LỊCH THI HOC KỲ 2 - NĂM HỌC 2012 - 2013 ( SINH VIÊN KHOA CNTT) (28-05-2013)

Mẫu đã tham gia khóa học (08-10-2010)

Quyết định tốt nghiệp của lớp DH05DT, TC04DTCM, và của những sinh viên xét bổ sung (20-11-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không hai chín hai

Xem trả lời của bạn !