Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thông báo về việc thi Tốt nghiệp của lớp CD05TH

 

   KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

1.     Thời gian khoa xét điều kiện làm Luận văn và thi Tốt nghiệp cho lớp CD05TH: 31/12/2008.

2.     Điều kiện xét được bảo vệ Luận văn và Thi tốt nghiệp là sinh viên không được nợ bất cứ môn học nào (tính đến thời điểm xét).

3.     Lịch bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp dự kiến cho lớp CD05TH và TC04DTCM: 14/1/2009.

4.     Lịch thi Tốt nghiệp dự kiến: 15/1/2009 dành cho các lớp sau:

v    Thi TN (lần 1): CD05TH

v    Thi TN (lần 2): DH04DTH, DH04DTM, TC03DT, TC03DTBD

v    Thi TN (học lại lần 1): DH03DTH, DH03DTM, TC02DTKG

v    Riêng đối với lớp CD04TH: sinh viên đăng ký học lại vào học kỳ 2 năm học 2008 – 2009 và sẽ thi sau.

5.     Hình thức thi:

v    Môn Chuyên đề Web: thi lý thuyết.

v    Môn Chuyên đề Java: thi trắc nghiệm.

6.     Những sinh viên thi TN lần 2 đến Phòng Giáo Vụ đóng lệ phí thi lại TN cho cô Trâm trước ngày thi 2 tuần.

 

 

                                                                TP. HCM, ngày 3 tháng 12 năm 2008

 

Số lần xem trang: 212
Điều chỉnh lần cuối: 12-12-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không không chín năm

Xem trả lời của bạn !