Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

KS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Năm sinh :

Chức vụ: Giảng viên

Email:  nttthuy @ hcmuaf.edu.vn

 

 

Các môn học phụ trách:

Các công trình nghiên cứu khoa học, các bài báo, tạp chí đã công bố: 

Các đề tài đã hướng dẫn:

·        Quản lý nhân sự - tiền lương, SVTH: Nguyễn Thị Hồng Yến, Đỗ Thị Ngọc

·        Quản lý thư viện trường Đại học Nông Lâm, SVTH: Đinh Thị Diễm Hồng, Trương Thị Thanh Thảo, Hồ Thị Thanh Hòa

 

Số lần xem trang: 12074
Điều chỉnh lần cuối: 05-06-2008

Danh sách cố vấn học tập năm học 2019 -2020 (22-04-2019)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ - buộc thôi học học kỳ 1 năm 2018 (22-04-2019)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018 (27-09-2018)

(29-03-2016)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Lịch thi THĐC HK2/2014-2015 (14-05-2015)

Biên bản xét Tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2014 (1/4/2014) (02-04-2014)

LỊCH THI HOC KỲ 2 - NĂM HỌC 2012 - 2013 ( SINH VIÊN KHOA CNTT) (28-05-2013)

Mẫu đã tham gia khóa học (08-10-2010)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm tám ba bốn năm

Xem trả lời của bạn !