Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Tìm hiểu - ứng dụng công nghệ BootRom và Thin – Client

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Tú, Trần Quang Nhân, Nguyễn Thị Loan

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Phạm Công Thiện

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12306
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám bảy năm bốn

Xem trả lời của bạn !