Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Nghiên cứu Sysmantec Ghost cho việc xây dựng chương trình Multicast Copy

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Thu Thủy, Bùi Thị Diệp, Lâm Đình Hà Lý

Giáo viên hướng dẫn: TS. Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm / 9.0 điểm

Số lần xem trang: 262
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một chín sáu bốn

Xem trả lời của bạn !