Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Tìm hiểu & ứng dụng BPM trong xây dựng hệ thống quản lý đấu thầu

Sinh viên thực hiện: Vương Kiều Hoa, Phạm Hồng Nhiên, Nguyễn Thị Hoài Thi

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Số lần xem trang: 12194
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một không chín hai hai

Xem trả lời của bạn !