Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Quản lý nhân sự - tiền lương

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Yến, Đỗ Thị Ngọc Duyên

Giáo viên hướng dẫn: KS. Nguyễn Thị Thanh Thủy

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Số lần xem trang: 12315
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy tám tám bảy

Xem trả lời của bạn !