Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài:  Hệ thống quản lý thông tin nội bộ của trung tâm xúc tiến thương mại & đầu tư tỉnh Bình Thuận

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy, Nguyễn Võ Thanh Sang

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài:  8.0 điểm

Số lần xem trang: 12214
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám một ba tám

Xem trả lời của bạn !