Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Tìm hiểu & ứng dụng mô hình Cơ sở dữ liệu phân tán trong quản lý học viên

Sinh viên thực hiện: Dương Phạm Kim Âu, Đặng Thị Huyền

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài:  7.0 điểm

Số lần xem trang: 284
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba hai hai hai năm

Xem trả lời của bạn !