Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Hệ thống đăng ký học phần

Sinh viên thực hiện: Dương Thị Kim Thảo, Ngô Đình Cường, Nguyễn Thị Hiếu

Giáo viên hướng dẫn:  Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 7.0 điểm

 

Số lần xem trang: 12311
Điều chỉnh lần cuối: 26-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bốn một không

Xem trả lời của bạn !