Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Nghiên cứu triển khai hệ thống E - learning

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Văn Toàn, Võ Tấn Linh, Nguyễn Hoàng Quang Sang

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12308
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bốn năm năm bốn

Xem trả lời của bạn !