Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Tìm hiểu lý thuyết của công đoạn kiểm thử trong quy trình làm phần mềm và sử dụng công cụ kiểm thử tự động - auto testing

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Duy Hiển, Nguyễn Văn Hạp Em, Lê Văn Long

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Công Song

Đánh giá đề tài: 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12260
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám một bốn chín

Xem trả lời của bạn !