Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Hệ thống quản lý vật tư - Ứng dụng công nghệ Struts + Hibernate

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Hữu Tài

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thanh Phước

Đánh giá đề tài:

 

Số lần xem trang: 12286
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín năm ba năm ba

Xem trả lời của bạn !