Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Hệ thống đăng ký học phần

Sinh viên thực hiện: Lê Hoài Bảo, Châu Kính Tổ, Võ Thành Văn, Nguyễn Đình Vinh

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Lê Phi Hùng

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm

Số lần xem trang: 12344
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba ba tám ba sáu

Xem trả lời của bạn !