Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Tìm hiểu công nghệ VPN

Sinh viên thực hiện: Mai Thị Mỹ Kiều, Nguyễn Tiến Đạt, Phan Tiến Duy

Giáo viên hướng dẫn: T.S Phạm Văn Tính

Đánh giá đề tài: 

 

Số lần xem trang: 12179
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám ba chín năm

Xem trả lời của bạn !