Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Long Khoa, Phan Quốc Truyền

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài: 7.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12352
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu tám năm hai

Xem trả lời của bạn !