Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống cấp bằng điện tử cho Khoa CNTT

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Chi, Đặng Thị Minh Hồng, Nguyễn Công Thiện, Nguyễn Thị Tiền

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài: 9.0 điểm / 8.0 điểm

Số lần xem trang: 12297
Điều chỉnh lần cuối: 25-04-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu chín sáu hai

Xem trả lời của bạn !