Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Công nghệ dịch vụ gia tăng trên nền GSM

Sinh viên thực hiện: Đỗ Quốc Bảo, Nguyễn Vinh Hiển, Lâm Hoàng Tân

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Thành Sơn

Đánh giá đề tài: 7.0 điểm

Chi tiết>>

 

Số lần xem trang: 12215
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu tám bảy năm

Xem trả lời của bạn !