Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng phần mềm quản lý công văn dựa trên kĩ thuật OCR

Sinh viên thực hiện: Võ Đại Bình, Nguyễn Thị Tú Mi, Nguyễn Thùy Giang

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Nguyễn Đức Thành

Đánh giá đề tài: 10.0 điểm

Chi tiết>>

Số lần xem trang: 12326
Điều chỉnh lần cuối: 13-05-2008

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu ba tám năm

Xem trả lời của bạn !