Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Tên đề tài: Xây dựng chương trình quản lý thông tin Đoàn viên Khoa CNTT

Sinh viên thực hiện: Trần Trung Dũng, Nguyễn Thị Thanh Sơn, Nguyễn Thị Bích Hà

Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Anh Thơ

Đánh giá đề tài:

Số lần xem trang: 12267
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy sáu tám bảy

Xem trả lời của bạn !