Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 318
Toàn hệ thống: 8092
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

       Bộ Giáo Dục và Đào Tạo                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM                        Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ (ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG)

NGÀNH ĐÀO TẠO:

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

 

 1. Tên học phần: Cấu trúc dữ liệu 1

Tên tiếng Anh: Data structures 1

 1. Mã học phần: 14344
 2. Số đơn vị học trình: 5
 3. Trình độ (cho sinh viên năm thứ 2)
 4. Phân bổ thời gian:

-         Lên lớp: 45 tiết

-         Thực tập phòng thí nghiệm, thực hành: 60 tiết

 1. Giảng viên phụ trách: ThS. Nguyễn Thanh Phước
 2. Bộ môn: Công Nghệ Phần Mềm     Khoa:  Công Nghệ Thông Tin
 3. Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần, sinh viên có khả năng :

_         Cấu trúc tuần tự : Array, List, Stack, Queue, Hashing

_        Độ phức tạp của thuật toán

_        Kỹ thuật lập trình đệ quy

_        Các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp.

_        Cấu trúc phân cấp: Tree, Heap, Priority Queue

 1. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
 2. Các học phần tiên quyết hay có liên quan: Lập trình A1 ( How to design Class Hasdasierachies)
 3. Nội dung chi tiết phân bố theo chương trình và số tiết tương ứng của học phần:

Phần 1: (6LT – 8 TH)

+ Lý thuyết (6 tiết)

_        Array và các cú pháp foreach, enum trong JDK 1.5

_        Khái niệm Generic, sử dụng và xây dựng các lớp hỗ trợ Generic

_        Độ phức tạp của thuật toán

+ Thực hành (8 tiết)

_        Các đặt một số bài toán liên quan đến Array

_        Triển khai lớp hỗ trợ Generic

Phần2: (9LT – 12TH)

+ Lý thuyết (9 tiết)

_        Khái niệm cấu trúc tuần tự : List – Stack - Queue

_        Cấu trúc Immutable List

_        Cấu trúc xâu liên kết

+ Thực hành

_        Cài đặt Immutable List

_        Cài đặt xâu liên kết theo cách thiết kế của Java Collection Framework (AbstractionList)

_        Cài đặt Stack, Queue

Phần 3: (9LT – 12TH)

+ Lý thuyết (9 tiết)

_        Tìm kiếm tuần tự và tìm kiếm nhị phân

_        Selection Sort

_        Insertion Sort

_        Bubble Sort

_        Đệ quy

_        Quick Sort

_        Merge Sort

+ Thực hành (12 tiết)

_        Cài đặt thuật toán tìm kiếm trên List ( xâu liên kết )

_        Cài đặt thuật toán Selection, Insertion sort trên List ( xâu liên kết )

Phần 4: (6LT – 8TH)

+ Lý thuyết (6 tiết)

_        Bảng băm

_        Một số phương pháp giải quyết collision

+ Thực hành (8 tiết)

_        Cài đặt bảng băm dùng mãng

Phần 5 : (6LT – 12TH)

+ Lý thuyết

_        Cây - Cây nhị phân – Cây nhị phân tìm kiếm

_        Cây biểu thức (Arithmetic Tree)

_        Cây cân bằng – Cây AVL, cây Red – Black Tree.

+ Thực hành

_        Cài đặt cây nhị phân

_        Cài đặt Arithmetic Tree

Phần 6: (6LT – 8 TH)

+ Lý thuyết

_        Heap và Priority Queue

+ Thực hành

_        Cài đặt Heap và Priority Queue

Phần 5: Ôn tập : (3LT)

_        Ôn Tập

 1. Tài liệu học tập, trang thiết bị phụ vụ thực hành thực tập, trợ huấn cụ

Tài liệu tham khảo

1.      Algorithms in Java: Parts 1-4, Third Edition, By Robert Sedgewick

2.      Data Structures and Algorithms with Object-Oriented Design Patterns in Java

3.      Java 1.5 Tiger A Developers Notebook (OReilly)

 1. Nhiệm vụ của sinh viên:

-         Dự lớp

-         Bài tập

-         Dụng cụ học tập

-         Khác

 1. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

-         Dự lớp

-         Thảo luận

-         Bản thu hoạch

-         Thuyết trình

-         Thi cuối học phần

-         Khác

 1. Thang điểm:

 

 

Ngày           tháng          năm

     Duyệt của                                                          Ý kiến                                Người biên soạn

Trưởng Khoa/BM                                            Trưởng Bộ Môn

 

           

 

 

 

 

Số lần xem trang : :4770
Nhập ngày : 15-09-2008
Điều chỉnh lần cuối :

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

(29-03-2016)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Tân sinh viên năm học 2015-2016 (03-09-2015)

Lịch thi THĐC HK2/2014-2015(14-05-2015)

Biên bản xét Tốt nghiệp đợt 1 tháng 3 năm 2014 (1/4/2014)(02-04-2014)

LỊCH THI HOC KỲ 2 - NĂM HỌC 2012 - 2013 ( SINH VIÊN KHOA CNTT)(28-05-2013)

Mẫu đã tham gia khóa học(08-10-2010)

Quyết định tốt nghiệp của lớp DH05DT, TC04DTCM, và của những sinh viên xét bổ sung(20-11-2009)

DANH SÁCH NỘP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP VÀ ĐĨA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP_ LỚP DH05DTH & DH05DTM (22-10-2009)

Diem thi tot nghiep TH06TK lan 2(09-09-2009)

Microsoft bị “đánh hội đồng” ở châu Âu (17-04-2009)

Lịch thi khóa 2008(17-11-2008)

4 'siêu phẩm' thiết kế công nghệ mới nhất(15-09-2008)

Việc làm(08-09-2008)

Sắp diễn ra Vietnam ICT in Finance 2008(21-07-2008)

Hợp tác(15-05-2008)

Thông tin của cô Nguyễn Thị Thanh Thủy(13-05-2008)

Thời khóa biểu(13-05-2008)

Thông tin của thầy Phạm Văn Tính(13-05-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba một bảy bảy

Xem trả lời của bạn !