Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 132
Toàn hệ thống: 1509
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

Điều chỉnh lịch thi:
 
Vì lý do TTKT thông báo không thể thay đổi lịch thi (vào ngày 26/12/2016 do thiếu CBCT) nhưng sau đó đã điều chỉnh được.
Nay Khoa CNTT thông báo đến sinh viên sự điều chỉnh lịch thi 2 môn học sau:
- Thương mại điện tử (214483): từ ngày 26/12/2016 sang này 28/12/2106
- Quản trị mạng (214271): từ ngày 26/12/2016 sang ngày 03/01/2017
(Thông tin thay đổi đã được cập nhật trong file đính kèm)
Ghi chú:
- Sinh viên xem kỹ Tổ thi, Giờ thi, Phòng thi, Ghi chú của lịch thi và đối chiếu với danh sách thi (file đính kèm).

- Đối với một số môn thi thực hành sinh viên có STT từ 21 trở đi (trong danh sách thi) sẽ thi vào ca khác so với theo lịch thi PĐT đã thông báo.

Tải thông tin chi tiết Tại đây.

Số lần xem trang : :654
Nhập ngày : 07-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :21-12-2016

Thời khóa biểu, lịch thi

Lịch thi HK2 năm học 2016-2017(13-05-2017)

Lịch thi khoa CNTT học kỳ 3 năm học 2015-2016(16-08-2016)

Lịch thi THĐC HK3 năm học 2015-2016(16-08-2016)

Lịch thi HK2/2015-2016(25-05-2016)

Lịch giảng của giảng viên HK2 năm học 2015-2016(17-05-2016)

Lịch thi bổ sung HK1/2015-2106(29-02-2016)

[TB] Thay đổi thời gian và địa điểm thi môn LTTTBDĐ, GTN-M - HK1 2015-2016(09-01-2016)

Lịch thi khoa CNTT HK1/2015-2016 (cập nhật ngày 6/1/2016)(04-01-2016)

Lịch thi môn Tin học Đại cương - HK1 năm học 2015 - 2016 (cập nhật ngày 4/1/2016)(09-12-2015)

[TKB] Thời khóa biểu HK1 năm học 2015-2016 - DH15DTA, DH15DTB (9/2015)(03-09-2015)

Lịch thi K.CNTT HK3 năm 2014-2015(18-08-2015)

Lịch thi môn Tin học Đại cương - HK3 năm học 2014 - 2015(18-08-2015)

Lịch thi K.CNTT HK2/2014-2015(26-05-2015)

[TKB] Thời khóa biểu HK2 năm học 2014-2015 (3/3/2015)(03-03-2015)

[TB] Lịch thi khoa CNTT dành cho SV (22/12/2014)(22-12-2014)

Lịch thi mon Tin học Đại cương - HK1 năm học 2014 - 20154(15/12/2014)(15-12-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 25/9/2014)(26-09-2014)

Thay đổi phòng học Thực hành - Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 19/9/2014)(19-09-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 1 Năm Học 2014 - 2015 (cập nhật 18/9/2014)(18-09-2014)

Lịch thi khoa CNTT - HK2 năm học 2013 - 2014 (15/5/2014)(15-05-2014)

Lịch thi mon Tin học Đại cương - HK2 năm học 2013 - 2014 (13/5/2013)(13-05-2014)

Thời Khóa Biểu Tổng Hợp Học Kỳ 2 Năm Học 2013 - 2014(27-02-2014)

Lịch thi HK1 năm học 2013 - 2014(28-11-2013)

THỜI KHÓA BIỂU HK1 NĂM HỌC 2013 - 2014(27-09-2013)

LỊCH THI HK 3 NĂM 2012 - 2013(22-08-2013)

LỊCH THI HOC KỲ 2 - NĂM HỌC 2012 - 2013 ( SINH VIÊN KHOA CNTT)(28-05-2013)

V/v ôn tập 2 môn thi TN cho SV hệ niên chế(24-05-2013)

LỊCH THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG (14-05-2013)

V/v xếp lịch thi Thực hành HK1 năm 2012 - 2013 (phân theo nhóm)(09-01-2013)

Lịch thi bổ sung cho các môn học lại - HK1 năm 2012 - 2013(07-01-2013)

Lịch thi các môn Khoa CNTT, HK1/2012-2013(28-12-2012)

Lịch thi Tin học Đại cương (214101) HK1/2012-2013(04-12-2012)

Lịch thi tốt nghiệp lần 2 (dành cho sinh viên khoá 2007 về trước)(26-09-2012)

Lịch thi lần 2 cho SV hệ niên chế đăng ký môn học trong HK3/2011-2012(14-09-2012)

[LỊCH THI]_ Các môn Học kỳ 3 năm học 2011-2012 (Tin học đại cương, Khoa CNTT, học lại)(28-06-2012)

Lịch thi tốt nghiệp tháng 06/2012 (Khóa 2007 về trước)(18-06-2012)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu không không chín