Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem
Toàn hệ thống:
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

                                           

                                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                       KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                               TP. HCM ngày 15 tháng 8 năm 2016

 THÔNG BÁO

(V/v nộp sách và đĩa LVTN HK2/2015-2016)

 

1.    Thời hạn nộp Luận Văn Tốt Nghiệp: hạn cuối đến ngày 23/9/2016. Sau thời hạn trên sinh viên nào không nộp xem như chưa hoàn tất Luận văn Tốt nghiệp.

2.   Sinh viên nộp 2 quyển Luận văn đóng bìa mạ vàng và theo định dạng đã quy định

Lưu ý: LVTN phải có chữ ký xác nhận của GVHD và GVPB

3.    Sinh viên nộp 2 đĩa CD. Nội dung gồm:

ü   Chỉ 1 file word duy nhất (bao gồm tất cả nội dung in của quyển Luận văn Tốt nghiệp).

ü   Một thư mục trong đó chứa file powerpoint bảo vệ trước Hội đồng.

ü   Một thư mục chứa mã nguồn phần mềm.

ü   Một thư mục chứa các tài liệu liên quan.

4.      Địa điểm: nộp tại phòng Giáo vụ khoa CNTT.

TẢI BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN KLTN HK2/2015-2016

 

Số lần xem trang : :873
Nhập ngày : 15-08-2016
Điều chỉnh lần cuối :15-08-2016

Thông báo

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2016(29-09-2016)

Thông báo v/v Thời gian nhận đề cương chi tiết KLTN HK1/2016-2017(29-08-2016)

Thông báo v/v thay đổi GVPB KLTN HK2/2015-2016(29-08-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm một không chín