Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1217
Toàn hệ thống: 21093
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ –Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; và có kết quả học tập của SV;

 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP

ĐỢT 1_THÁNG 3NĂM 2015

1. Thời gian: 13h00 ngày 25/3/2015

2.  Địa điểm: Phòng Trưởng Khoa CNTT

3.  Nội dung:Xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp DH11DT, DH10DT, DH09DT, DH08DT và CD11TH, CD10TH, CD09TH.

4.  Thành phần Hội đồng xét tốt nghiệp:

1/ TS. Phạm Văn Tính – Trưởng Khoa                        : Chủ tịch Hội đồng               

2/ ThS. Lê Phi Hùng – Phó Trưởng Khoa                   : Phó Chủ tịch Hội đồng                   

3/ KS. Phan Đình Long – Bí thư Đoàn Thanh niên    : Uỷ viên                     

4/ KS. Đỗ Thị Yến Nhi – Giáo vụ Khoa                     : Thư ký Hội đồng                  

Hội đồng xét dựa trên Quy chế học vụ –Đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo học chế tín chỉ của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM; và có kết quả học tập của SV;

Tải biên bản chi tiết Tại đây

Số lần xem trang : :4085
Nhập ngày : 07-04-2015
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám chín bảy không