Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v Xét tạm dừng, thôi học năm học 2010-2011 đối với  sinh viên các lớp Cao Đẳng & Đại Học )

 

Ø Đối với lớp Niên Chế bị tạm dừng xuống Tín chỉ thì sinh viên phải đăng ký môn học từ ngày 05/9/2010 -010/9/2010 (SV liên hệ phòng Đào tạo để biết thêm thông tin chi tiết)

Ø Hạn cuối sinh viên phải hồi thông tin về danh sách tạm dừng, thôi học năm học 2010-2011, ngày 08/9/2010 (Sv phản hồi cho Lớp Trưởng (kèm theo bảng điểm có dấu của Phòng đào tạo), Văn phòng Khoa), sau thời gian trên mọi thắc mắc sẽ không giải quyết.

Ø Sinh viên hệ Đại học nếu bị buộc thôi học có thể làm đơn xin chuyển xuống hệ cao đẳng, đơn có chữ ký đồng ý của Phụ Huynh và bảng điểm có đóng dấu của Phòng Đào Tạo (Hạn cuối nộp đơn ngày 08/09/2010)

TP. HCM, ngày 01 tháng 09 năm 2010

Khoa CNTT

 (đã ký)

Các bạn click vào đây để tải file danh sách sinh viên bị đình chỉ

 

Số lần xem trang : :4187
Nhập ngày : 04-09-2010
Điều chỉnh lần cuối :04-09-2010

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bốn một hai

Xem trả lời của bạn !