Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1574
Toàn hệ thống: 27312
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN      
           
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP TRUNG CẤP (LẦN 2)
NGÀY THI 03/04/2010 & 04/04/2010
           
Môn thi Ngày và giờ thi Lớp Sĩ số Phòng thi Cán bộ coi thi
Chính trị 8h - ngày 03/04/2010 TH07TK 26 RD406 (Rạng Đông)  
Kế toán sản xuất 13h - ngày 03/04/2010 TH07TK, Bến Tre, Tây Ninh, Phú Yên 27 RD406 (Rạng Đông)  
Excel 8h - ngày 04/04/2010 TH07TK, Bến Tre, LaGi, Tây Ninh, Phú Yên 53 P2, 3 (Trung tâm tin học)  
Access 13h - ngày 04/04/2010 TH07TK, Bến Tre, LaGi, Tây Ninh, Phú Yên 57 P2, 3 (Trung tâm tin học)  
           
        TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2010
        Trưởng Khoa
           
           
           
        TS. Phạm Văn Tính

 

Số lần xem trang : :4085
Nhập ngày : 27-03-2010
Điều chỉnh lần cuối :27-03-2010

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín ba chín không