Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM
THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo trân trọng thông báo kết quả đăng ký môn học của sinh viên
hệ tín chỉ (khóa 2008 và 2009) như sau:


1. Các sinh viên đã đăng ký online được nhà trường ưu tiên xếp vào học
theo đúng nhóm đăng ký (đúng giáo viên, ngày học, giờ học. Tuy nhiên do có
một số môn học số lượng sinh viên đăng ký quá nhiều hoặc quá ít không thể
mở lớp chương trình đã tự động bố trí sinh viên đăng ký vào một thời gian
khác thích hợp (như vậy ngày và giờ học của một số sinh viên sẽ có sự thay
đổi, trong trường hợp không thể chuyển sang buổi khác thích hợp đăng ký
của sinh viên đã được hủy bỏ.
2. Các sinh viên hoàn toàn không đăng ký đã được đăng ký tự động theo các
môn học do khoa quy định trong thời khóa biểu, tuy nhiên giờ học và ngày
học của từng sinh viên có thể sẽ không khớp với thời khóa biểu đã công bố
theo lớp ở các Khoa/Bộ môn. Như vậy từng sinh viên cần phải theo dõi lịch
học riêng của mình để đi học theo đúng lớp học phần.
3. Các môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh (vẫn hiện trong thời khóa biểu của các
bạn) và Quân sự chưa học trong học kỳ này nên các bạn đã đăng ký đều được
hủy bỏ- các bạn không phải đóng  học phí cho 2 môn này. Môn Quân sự sẽ học
chung cho toàn khóa vào học kỳ hè tại Trung tâm giáo dục Quốc Phòng.

Tất cả các sinh viên xem VÀ in thời khóa biểu cá nhân tại địa chỉ:

1:  http://dns2.hcmuaf.edu.vn/tkb/
2.  http://daotao.hcmuaf.edu.vn/tkb/
3. http://pdt.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=7733&ur=pdt (xem TKB các nhân
theo lớp chuyên ngành)

Các sinh viên có nhu cầu xóa môn học hoặc đăng ky thêm môn học (ghi nhớ
chính xác Mã số môn học) liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo để được xem
xét giải quyết trong thời gian từ ngày 28/12 đến 31/12/2009.

Hết thời gian trên sẽ không được giải quyết.


Trân trọng thông báo,
Phòng Đào tạo

Số lần xem trang : :4255
Nhập ngày : 27-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai năm bốn bốn hai

Xem trả lời của bạn !