Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Cao đẳng khóa 35, tổng số sinh viên: 105

 

Mã sinh viên Họ  Tên Ngày Sinh Mã lớp
09329002 Cao Thị Trường An 29/06/91 CD09TH
09329003 Đoàn Thúy An 26/05/91 CD09TH
09329004 Lê Nguyễn Lan Anh 30/10/91 CD09TH
09329007 Đặng Thị Chung 21/11/91 CD09TH
09329008 Nguyễn Duy Cường 11/10/91 CD09TH
09329009 Nguyễn Quốc Cường 10/02/90 CD09TH
09329010 Phan Chí Cường 27/07/91 CD09TH
09329011 Trần Văn Cường 10/11/91 CD09TH
09329012 Trương Công Danh 15/11/90 CD09TH
09329013 Phan Văn Duy 08/12/91 CD09TH
09329014 Phạm Ngọc Duy 02/09/91 CD09TH
09329015 Trương Hoài 29/08/91 CD09TH
09329016 Nguyễn Văn Dũng 04/08/91 CD09TH
09329017 Trần Quốc Dũng 04/05/91 CD09TH
09329018 Nguyễn Minh Dương 05/12/91 CD09TH
09329019 Nguyễn Thị Xuân Đào 25/11/91 CD09TH
09329020 Nguyễn Trung Đạt 12/10/91 CD09TH
09329021 Lê Thị Nhi Đồng 23/06/91 CD09TH
09329022 Phạm Văn Đức 20/12/91 CD09TH
09329023 Bùi Nguyễn Thiên Giang 31/08/91 CD09TH
09329024 Lê Thị Kiều Giang 01/01/91 CD09TH
09329025 Nguyễn Võ Hoàng Hải 08/10/91 CD09TH
09329026 Nguyễn Thị Hạnh 01/07/91 CD09TH
09329027 Võ Thị Hồng Hạnh 01/09/91 CD09TH
09329028 Nguyễn Văn Hậu 11/11/91 CD09TH
09329029 Hoàng Thị Thu Hiền 23/11/91 CD09TH
09329030 Cao Thị Hoài 01/06/91 CD09TH
09329031 Tạ Linh Huệ 15/02/91 CD09TH
09329032 Nguyễn Đình Huy 27/02/91 CD09TH
09329033 Nguyễn Văn Huy 08/12/91 CD09TH
09329034 Thái Quốc Huy 30/09/91 CD09TH
09329035 Bùi Quang Hưng 01/11/91 CD09TH
09329038 Trần Thị Hường 06/03/91 CD09TH
09329039 Lương Nguyên Khanh 15/11/91 CD09TH
09329040 Lê Thị Vân Kiều 11/12/91 CD09TH
09329042 Nguyễn Văn Lâm 25/04/86 CD09TH
09329043 Trần Tiến Lâm 23/07/91 CD09TH
09329045 Đinh Bộ Lĩnh 21/07/90 CD09TH
09329046 Cao Văn Long 16/10/87 CD09TH
09329047 Nguyễn Minh Long 31/10/91 CD09TH
09329048 Nguyễn Trường Long 25/08/91 CD09TH
09329049 Nguyễn Văn Lộc 04/06/87 CD09TH
09329050 Phạm Nguyễn Phú Lợi 24/11/91 CD09TH
09329051 Trần Minh Lợi 16/09/91 CD09TH
09329052 Trần Công Luật 06/01/91 CD09TH
09329054 Đoàn Nguyễn Hòa Nam 29/05/91 CD09TH
09329055 Tằng Phúc Nàm 01/01/91 CD09TH
09329056 Lê Đức Nghiêm 15/11/91 CD09TH
09329057 Lê Thành Tuấn Ngọc 04/01/91 CD09TH
09329058 Nguyễn Thị Như Ngọc 28/09/91 CD09TH
09329059 Vũ Mạnh Ngọc 21/10/91 CD09TH
09329061 Mai Văn Nguyện 20/07/91 CD09TH
09329062 Nguyễn Thị Nguyệt 26/08/90 CD09TH
09329063 Trần Thành Nhân 08/06/91 CD09TH
09329064 Huỳnh Minh Nhựt 10/07/91 CD09TH
09329065 Trần Đình Phú 02/06/91 CD09TH
09329066 Nguyễn Thị Phương 21/12/91 CD09TH
09329067 Nguyễn Trần Nam Phương 02/01/91 CD09TH
09329069 Nguyễn Thành Quang 01/08/91 CD09TH
09329070 Phạm Lê Quang 06/08/86 CD09TH
09329071 Nguyễn Lê Anh Quốc 22/04/90 CD09TH
09329072 Lê Hữu Quyền 21/07/91 CD09TH
09329073 Bồ Minh Sang 00/00/90 CD09TH
09329074 Nguyễn Thanh Sang 17/10/91 CD09TH
09329075 Đặng Trường Sơn 20/07/89 CD09TH
09329076 Nguyễn Hữu Trúc Sơn 09/09/91 CD09TH
09329077 Nguyễn Thành Tài 16/03/91 CD09TH
09329078 Phạm Đức Tâm 01/11/91 CD09TH
09329079 Trần Ngọc Thảo 21/02/91 CD09TH
09329081 Nguyễn Hoàng Thạch 09/10/90 CD09TH
09329082 Trần Thế Thắng 26/06/90 CD09TH
09329083 Lê Văn Thọ 04/02/91 CD09TH
09329087 Nguyễn Thụy Đăng Thư 05/11/91 CD09TH
09329088 Lương Hảo Tiên 27/02/91 CD09TH
09329091 Nguyễn Quốc Toàn 28/06/91 CD09TH
09329092 Nguyễn Thị Trang 15/05/91 CD09TH
09329093 Lê Anh Tuấn 02/11/91 CD09TH
09329094 Nguyễn Thị Tuyết 03/08/91 CD09TH
09329095 Nguyễn Minh Tùng 21/02/91 CD09TH
09329096 Nguyễn Ngọc Thanh Tùng 09/05/90 CD09TH
09329097 Phạm Thị Thúy Vân 28/02/90 CD09TH
09329098 Lê Trí Viễn 17/07/91 CD09TH
09329099 Đỗ Hoàng Việt 14/12/91 CD09TH
09329100 Lâm Quốc Việt 18/04/91 CD09TH
09329101 Lương Thế Vinh 01/01/91 CD09TH
09329103 Trần Trường 15/10/90 CD09TH
09329105 Lê Văn Bảo 21/04/91 CD09TH
09329106 Lưu Phước Hiền 04/06/91 CD09TH
09329107 Lê Đình Luân 20/01/91 CD09TH
09344001 Phạm Hữu Thắng 06/03/91 CD09TH
09344003 Trần Quốc Đạt 22/03/90 CD09TH
09344007 Nguyễn Chí Hiếu 19/06/91 CD09TH
09344008 Nguyễn Thanh Hoàng 10/05/91 CD09TH
09344009 Huỳnh Trung Hồ 02/10/91 CD09TH
09344011 Lê Nhật Kim 17/12/90 CD09TH
09344012 Ngô Văn Luật 17/06/91 CD09TH
09344013 Nguyễn Quốc Minh 19/01/91 CD09TH
09344014 Lữ Thành Nhân 28/04/91 CD09TH
09344017 Võ Hoàng Phụng 13/07/90 CD09TH
09344018 Nông Văn Quân 26/04/91 CD09TH
09344020 Cao Văn Sinh 13/12/90 CD09TH
09344021 Nguyễn Thế Tài 17/02/91 CD09TH
09344024 Nguyễn Hữu Hoàng Tiến 08/10/90 CD09TH
09344027 Huỳnh Ngọc Vi 01/01/89 CD09TH
09344028 Phạm Tuấn 25/06/90 CD09TH

Số lần xem trang : :4394
Nhập ngày : 03-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp CD12TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD11TH(25-06-2014)

Danh sách lớp CD08TH(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp CD07TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD06TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD05TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD04TH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp CD03THH(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu sáu một chín

Xem trả lời của bạn !