Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 35, tổng số sinh viên: 114

 

Mã Sinh viên Họ  Tên Ngày sinh Mã lớp
09130001 Hoàng Gia An 02/03/91 DH09DT
09130002 Nguyễn Vạn An 29/06/91 DH09DT
09130003 Hoàng Thế Anh 29/11/91 DH09DT
09130004 Vy Văn Biền 23/02/91 DH09DT
09130005 Lường Bá Chung 19/09/91 DH09DT
09130006 Nguyễn Hoàng Chương 28/04/91 DH09DT
09130007 Nguyễn Xuân Chương 24/10/91 DH09DT
09130008 Trần Xuân Chương 24/05/91 DH09DT
09130009 Trịnh Văn Chương 03/03/91 DH09DT
09130010 Hồ Văn Công 18/10/90 DH09DT
09130011 Phan Phú Cường 12/04/91 DH09DT
09130012 Nguyễn Thị Diễm 01/12/91 DH09DT
09130013 Trần Thị Dinh 25/12/91 DH09DT
09130014 Nguyễn Phương Duy 13/01/90 DH09DT
09130015 Phạm Hoàng 00/00/91 DH09DT
09130016 Dương Tuấn Dũng 08/12/91 DH09DT
09130017 Đặng Nam Dũng 17/05/91 DH09DT
09130018 Trang Ngọc Dũng 02/02/91 DH09DT
09130019 Trần Xuân Điền 20/09/91 DH09DT
09130020 Bùi Văn Đoàn 01/03/91 DH09DT
09130021 Đoàn Hồng Giúp 02/07/91 DH09DT
09130022 Nguyễn Thanh Hải 10/10/91 DH09DT
09130023 Nguyễn Văn Hậu 06/01/90 DH09DT
09130024 Nguyễn Trung Hiếu 30/04/91 DH09DT
09130025 Đỗ Đường Hiệp 18/02/91 DH09DT
09130026 Nguyễn Thị Hoa 19/09/91 DH09DT
09130027 Nguyễn Xuân Hòa 05/08/89 DH09DT
09130028 Nguyễn Hoàng Huân 02/01/91 DH09DT
09130029 Trần Vũ Thanh Huy 29/05/91 DH09DT
09130030 Đỗ Mạnh Hùng 07/05/89 DH09DT
09130031 Hoàng Minh Hùng 25/03/91 DH09DT
09130032 Đào Duy Hưng 04/11/91 DH09DT
09130033 Võ Quốc Hưng 15/11/91 DH09DT
09130034 Bùi Lan Hương 16/08/91 DH09DT
09130035 Trần Nguyễn Thái Khang 16/06/91 DH09DT
09130036 Trần Phú Khanh 06/10/91 DH09DT
09130037 Ngô Văn Khải 14/03/90 DH09DT
09130038 Trần Văn Lai 19/09/91 DH09DT
09130039 Lê Trường Mỹ Linh 15/02/91 DH09DT
09130040 Nguyễn Vũ Linh 21/01/91 DH09DT
09130041 Đặng Hữu Long 11/02/91 DH09DT
09130042 Bùi Minh Lộc 18/06/91 DH09DT
09130043 Nguyễn Thành Lộc 21/11/91 DH09DT
09130044 Thạch Phương Lộc 29/06/91 DH09DT
09130045 Phan Nguyễn Lợi 12/10/91 DH09DT
09130046 Nguyễn Chính Luân 03/01/91 DH09DT
09130047 Nguyễn Minh Luân 30/12/91 DH09DT
09130048 Nguyễn Trường Huy Luật 11/06/91 DH09DT
09130049 Bùi Tấn Lực 22/12/90 DH09DT
09130050 Nguyễn Khắc Mạnh 13/01/91 DH09DT
09130051 Thạch Mi Na 00/00/90 DH09DT
09130052 Đào Lê Duy Nam 07/10/91 DH09DT
09130053 Phan Quốc Nam 01/07/91 DH09DT
09130054 Quách Minh Nam 18/04/91 DH09DT
09130055 Lê Công Ngà 17/03/91 DH09DT
09130056 Phạm Hữu Nghĩa 30/11/91 DH09DT
09130057 Nguyễn Thị Ngọ 03/04/89 DH09DT
09130058 Nguyễn Văn Ngọ 18/08/90 DH09DT
09130059 Phạm Bá Ngọc 15/11/90 DH09DT
09130060 Huỳnh Minh Ngôn 02/07/91 DH09DT
09130061 Dương Hoàng Nhã 07/11/91 DH09DT
09130062 Phạm Thị Diệu Oanh 10/04/91 DH09DT
09130063 Ngô Ngọc Phát 01/04/91 DH09DT
09130064 Nguyễn Hữu Tấn Phát 14/10/91 DH09DT
09130065 Trần Châu Phi 07/03/90 DH09DT
09130066 Nguyễn Thế Phong 04/08/91 DH09DT
09130067 Võ Minh Phụng 01/10/91 DH09DT
09130068 Nguyễn Trung Thành Phước 18/08/91 DH09DT
09130069 Phạm Hữu Phước 01/12/91 DH09DT
09130070 Võ Lê Hải Quang 15/10/91 DH09DT
09130071 Bùi Minh Quốc 30/07/91 DH09DT
09130072 Đoàn Phú Quỳnh 14/07/89 DH09DT
09130073 Đỗ Thế Quỳnh 03/09/91 DH09DT
09130074 Nguyễn Thế Tài 18/04/91 DH09DT
09130075 Lê Thanh Tâm 10/07/91 DH09DT
09130076 Lê Võ Minh Tâm 19/11/91 DH09DT
09130077 Nguyễn Ngọc Tân 20/09/91 DH09DT
09130078 Lê Nguyên Thái 16/07/91 DH09DT
09130079 Phạm Văn Thạch 16/12/91 DH09DT
09130080 Lưu Văn Thắng 25/10/91 DH09DT
09130082 Trần Bảo Thắng 20/03/91 DH09DT
09130083 Trần Văn Thiệp 14/07/90 DH09DT
09130084 Mai Quốc Thịnh 30/04/91 DH09DT
09130085 Đỗ Trần Thuận 12/05/90 DH09DT
09130086 Nguyễn Duy Thương 22/12/87 DH09DT
09130087 Nguyễn Văn Toàn 04/09/91 DH09DT
09130088 Lưu Minh Triết 17/02/82 DH09DT
09130090 Phan Hữu Trí 05/11/91 DH09DT
09130091 Lê Hoàng Tuấn 04/07/91 DH09DT
09130092 Nguyễn Văn Tuấn 20/05/91 DH09DT
09130093 Thạch Thanh Tuấn 00/00/90 DH09DT
09130094 Trần Quốc Tuấn 20/02/91 DH09DT
09130096 Văn Anh Tuấn 04/09/91 DH09DT
09130097 Nguyễn Trí Tuệ 28/05/90 DH09DT
09130098 Hoàng Tuấn 23/02/91 DH09DT
09130099 Nguyễn Tuấn Văn 25/03/91 DH09DT
09130100 Lê Thị Tuyết Vân 28/08/91 DH09DT
09130103 Hồ Xuân Anh 02/04/91 DH09DT
09130106 Trần Quốc Bảo 20/06/91 DH09DT
09130107 Hoàng Ngọc Báu 26/03/91 DH09DT
09130108 Nguyễn Thành Công 16/07/90 DH09DT
09130109 Trần Ngọc Duyên 20/03/91 DH09DT
09130112 Nguyễn Đăng Hậu 05/12/90 DH09DT
09130113 Đinh Công Hiếu 12/12/91 DH09DT
09130114 Chu Thị Huyền 23/09/89 DH09DT
09130115 Đào Thị Ngọc Lan 14/10/91 DH09DT
09130118 Nguyễn Văn Long 01/05/91 DH09DT
09130122 Hoàng Vũ Nghĩa 18/08/91 DH09DT
09130123 Phạm Thị Phương 29/08/91 DH09DT
09130124 Tống Văn Phương 25/05/91 DH09DT
09130126 Trần Quang Tạ 27/02/87 DH09DT
09130130 Nguyễn Quốc Tuấn 18/08/90 DH09DT
09130133 Lê Minh Vương 05/11/91 DH09DT
09130135 Lê Văn Phương 11/04/90 DH09DT

Số lần xem trang : :4469
Nhập ngày : 03-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH08DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy ba chín chín ba

Xem trả lời của bạn !