Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Đại học khóa 34, tổng số sinh viên: 125

 

Mã sinh viên Họ  Tên Ngày sinh Mã lớp
06130206 Võ Quốc Toàn 02/02/88 DH08DT
06130382 Huỳnh Minh Thuận 10/04/88 DH08DT
07118029 Trần Tuấn 13/10/88 DH08DT
07130005 Hoàng Thiên Ân 18/07/89 DH08DT
07130041 Nguyễn Thanh Hoài 06/02/89 DH08DT
07130072 Nguyễn Đình Luật 20/09/89 DH08DT
07130077 Trần Hoài Nam 27/09/88 DH08DT
07130115 Lê Minh Thảo 04/02/85 DH08DT
07130116 Nguyễn Trọng Thảo 19/07/89 DH08DT
07130153 Thạch Song 08/10/87 DH08DT
08118021 Nguyễn Thị Hằng Nga 09/05/89 DH08DT
08130001 Lê Nguyễn Hoàng Anh 10/08/90 DH08DT
08130002 Trần Thị B╨ 10/06/90 DH08DT
08130003 Huỳnh Ngọc Thanh Bình 03/08/90 DH08DT
08130004 Hoàng Duy Châu 10/08/90 DH08DT
08130005 Nguyễn Thái Châu 15/12/90 DH08DT
08130006 Nguyễn Hoàng Chinh 04/07/90 DH08DT
08130007 Nguyễn Thành Công 29/03/90 DH08DT
08130009 Trần Huy Cường 04/11/90 DH08DT
08130010 Trần Văn Cường 27/05/90 DH08DT
08130011 Hoàng Quốc Danh 01/01/90 DH08DT
08130012 Nguyễn Công Danh 21/10/90 DH08DT
08130013 Nguyễn Văn Dờ 02/03/90 DH08DT
08130014 Phạm Nguyễn Phương Duy 05/12/90 DH08DT
08130016 Bùi Đăng Dũng 05/11/89 DH08DT
08130017 Đặng Quang Việt Dũng 07/02/90 DH08DT
08130018 Nguyễn Như Đại Dương 09/01/90 DH08DT
08130019 Trần Đại Dương 15/09/90 DH08DT
08130020 Nguyễn Ngọc Phương Dzuy 03/07/89 DH08DT
08130021 Lý Minh Đạt 22/06/90 DH08DT
08130022 Nguyễn Tấn Đạt 19/03/90 DH08DT
08130023 Phạm Đoàn Minh Đức 03/10/90 DH08DT
08130024 Đặng Hồng Hải 29/04/90 DH08DT
08130025 Triệu Long Hải 21/02/90 DH08DT
08130026 Hải 14/04/90 DH08DT
08130027 Bùi Văn Hiển 09/06/90 DH08DT
08130028 Lê Trung Hiếu 05/05/89 DH08DT
08130029 Nguyễn Đức Minh Hiếu 18/07/90 DH08DT
08130030 Nguyễn An Hòa 03/06/90 DH08DT
08130031 Nguyễn Văn Hoàng 30/01/90 DH08DT
08130032 Tô Ngọc Long Hồ 08/02/90 DH08DT
08130033 Lâm Quốc Hồng 10/11/89 DH08DT
08130034 Hoàng Văn Huy 13/06/90 DH08DT
08130035 Trương Ngọc Thanh Huy 17/05/90 DH08DT
08130036 Nguyễn Minh Hùng 10/07/90 DH08DT
08130037 Đặng Văn Hưng 28/04/90 DH08DT
08130038 Nguyễn Xuân Vĩnh Hưng 07/12/90 DH08DT
08130040 Lâm Duy Khanh 03/02/90 DH08DT
08130041 Nguyễn Duy Khánh 17/07/90 DH08DT
08130042 Phan Tấn Khánh 24/02/90 DH08DT
08130043 Nguyễn Anh Khoa 24/06/90 DH08DT
08130044 Phạm Phương Kiều 25/04/90 DH08DT
08130045 Trần Tuấn Kiệt 15/04/90 DH08DT
08130046 Trần Đình Lai 18/03/90 DH08DT
08130047 Lê Vũ Thiết Long 18/02/90 DH08DT
08130048 Phan Đình Long 02/09/90 DH08DT
08130050 Võ Thị Khánh Ly 20/06/90 DH08DT
08130051 Trần Công 31/05/90 DH08DT
08130052 Trần Ngọc Minh 20/07/87 DH08DT
08130053 Vũ Bình Minh 26/10/90 DH08DT
08130054 Nguyễn Nam 06/10/90 DH08DT
08130055 Trần Thanh Nhã 00/00/89 DH08DT
08130056 Nguyễn Trọng Nhân 23/08/90 DH08DT
08130057 Nguyễn Văn Nhật 26/06/90 DH08DT
08130058 Hồ Thị Cẩm Nhung 02/10/90 DH08DT
08130059 Nguyễn Thị Nhung 03/05/90 DH08DT
08130061 Nguyễn Thị Ngọc Nữ 26/10/90 DH08DT
08130062 Lâm Thành Phát 28/10/90 DH08DT
08130063 Nguyễn Hữu Phong 06/11/89 DH08DT
08130064 Nguyễn Văn Phú 10/07/90 DH08DT
08130065 Đỗ Văn Phúc 02/02/89 DH08DT
08130067 Trần Thị Kim Phụng 02/01/90 DH08DT
08130068 Mai Anh Phương 19/01/90 DH08DT
08130069 Trương Vũ Thu Phương 09/09/90 DH08DT
08130070 Lê Bá Phước 24/06/90 DH08DT
08130071 Trương Minh Quang 08/09/90 DH08DT
08130072 Ngô Văn Quân 01/10/90 DH08DT
08130073 Nguyễn Dương Hoàng Quyên 22/10/90 DH08DT
08130074 Phạm Thị Lệ Quyên 10/11/90 DH08DT
08130075 Lê Đức Quyền 01/01/90 DH08DT
08130076 Phạm Giang Sang 10/03/90 DH08DT
08130077 Lê Thị Thu Sương 19/02/90 DH08DT
08130078 Đoàn Tấn Tâm 10/01/90 DH08DT
08130079 Đỗ Thành Tâm 20/10/88 DH08DT
08130080 Lê Ngọc Minh Tân 05/12/90 DH08DT
08130081 Cao Ngô Nhật Thanh 31/12/90 DH08DT
08130082 Lê Văn Thanh 19/04/90 DH08DT
08130083 Nguyễn Di Thanh 12/12/89 DH08DT
08130084 Nguyễn Văn Thanh 23/05/90 DH08DT
08130085 Đặng Ngọc Sơn Thảo 31/07/90 DH08DT
08130086 Nguyễn Xuân Thạch 20/02/90 DH08DT
08130087 Nguyễn Thông 16/10/90 DH08DT
08130088 Phạm Duy Thông 16/03/90 DH08DT
08130089 Phạm Kim Tiên 06/08/90 DH08DT
08130090 Nguyễn Thị Tiềm 25/05/90 DH08DT
08130091 Nguyễn Hữu Tình 29/09/91 DH08DT
08130092 Bùi Anh Trí 09/11/90 DH08DT
08130093 Phan Thanh Trí 06/07/91 DH08DT
08130094 Nguyễn Bảo Trọng 03/11/89 DH08DT
08130095 Nguyễn Minh Trung 06/05/90 DH08DT
08130096 Nguyễn Thành Trung 04/09/89 DH08DT
08130097 Lê Hoàng Trưng 04/12/90 DH08DT
08130098 Nguyễn Đức Tuân 15/10/90 DH08DT
08130099 Bùi Minh Tuấn 15/10/90 DH08DT
08130100 Lê Hoàng Đình Tuấn 05/12/90 DH08DT
08130101 Nguyễn Thanh Tuấn 05/10/90 DH08DT
08130102 Nguyễn Xuân Tuấn 05/11/90 DH08DT
08130103 Vũ Đình Tuấn 31/10/90 DH08DT
08130104 Võ Thanh Tùng 29/01/90 DH08DT
08130105 Nguyễn Thanh 16/11/90 DH08DT
08130106 Nguyễn Văn Vận 18/12/89 DH08DT
08130107 Trương Tấn Vinh 07/11/89 DH08DT
08130109 Trần Hồ Nguyên 01/01/90 DH08DT
08130110 Nguyễn Văn Xem 24/04/90 DH08DT
08130111 Đỗ Huy Cường 03/07/90 DH08DT
08130112 Lê Vũ Trang Đài 17/09/90 DH08DT
08130116 Nguyễn Duy Linh 15/12/89 DH08DT
08130118 Nguyễn Văn Nam 00/00/88 DH08DT
08130120 Nguyễn Văn Quân 16/01/90 DH08DT
08130122 Ngô Đức Tiên 20/04/90 DH08DT
08130124 Trần Công Trước 11/05/88 DH08DT
08130126 Nguyễn Thị Bạch Vân 16/11/90 DH08DT
08130127 Nguyễn Xuân Vinh 11/08/90 DH08DT
08130128 Phạm Quốc Vinh 28/06/90 DH08DT
08130129 Trần Anh 14/03/90 DH08DT

Số lần xem trang : :4447
Nhập ngày : 03-12-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Danh sách lớp DH16DT(06-09-2016)

Danh sách lớp DH14DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH15DT(28-11-2015)

Danh sách lớp DH13DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH12DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH11DT(25-06-2014)

Danh sách lớp DH10DT(21-02-2012)

Danh sách lớp DH09DT(03-12-2009)

Danh sách sinh viên lớp DH07DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTB(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH06DTA(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH05DT(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH04DTM(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTH(23-04-2008)

Danh sách sinh viên lớp DH03DTM(23-04-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bảy bốn tám năm

Xem trả lời của bạn !