Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                 
DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC TẠM DỪNG TIẾN ĐỘ HỌC TẬP    
 TỪ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010    
(Ban hành kèm quyết định số:                       /QĐ-ĐT ngày         tháng         năm 2009 của Hiệu Trưởng)    
                 
                 
Stt Mã SV Mã lớp Họ và tên Điểm TB năm học Điểm TB tích lũy Nợ
Tích luỹ
   
1 07329001 CD07TH Phạm Duy Anh 4.47 4.74 27    
2 07130010 DH07DT Huỳnh Ngọc Cường 4.22 4.75 26    
3 07130029 DH07DT Tô Xuân Hải 5.43 5.36 26    
4 07130047 DH07DT Lê Quang Huy 4.61 5.11 26    
5 07130052 DH07DT Nguyễn Khang Hy 4.94 5.57 26    
6 07130053 DH07DT Ngô Võ Quốc Khanh 4.2 4.63 26    
7 07130065 DH07DT Đặng Đô Lin 5.61 5.7 26    
8 07130090 DH07DT Trần Khắc Phi 3.96 4.66 26    
9 07130109 DH07DT Nguyễn Vũ Thanh Sơn 3.59 4.69 26    
10 07130118 DH07DT Phạm Văn Thắng 3.55 4.76 26    
11 07130131 DH07DT Trần Minh Trí 4.96 5.37 26    
12 07130134 DH07DT Nguyễn Lê Khánh Trình 4.76 5.39 26    
13 07130143 DH07DT Lê Ngọc Tuyền 4.9 5.11 26    

Số lần xem trang : :4229
Nhập ngày : 28-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám năm ba chín

Xem trả lời của bạn !