Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1586
Toàn hệ thống: 27430
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v xóa tên sinh viên trong danh sách)

 

 

Để tạo cơ hội cuối cùng cho sinh viên lớp DH03DT, CD04TH, CD05TH, Khoa sẽ đề nghị với Nhà trường cho phép sinh viên các lớp trên có thể trả nợ môn học dự kiến trong tháng 10/2009.

Vì vậy, đề nghị những sinh viên lớp DH03DT, CD04TH, CD05TH có tên trong danh sách xóa tên liên hệ với Giáo vụ khoa gấp để báo về tình hình nợ môn học, hạn chót là ngày thứ tư, 30/9/2009.

Lưu ý: Khoa sẽ đề nghị lên Nhà trường về vấn đề này và sẽ chờ ý kiến giải quyết của Ban Giám Hiệu nhà trường.

 

 

                                                  TP. HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2009

                                                                                                           

 

 

Số lần xem trang : :3968
Nhập ngày : 28-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám tám năm một hai