Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

    KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v xóa tên sinh viên trong danh sách)

 

 

Để tạo cơ hội cuối cùng cho sinh viên lớp DH03DT, CD04TH, CD05TH, Khoa sẽ đề nghị với Nhà trường cho phép sinh viên các lớp trên có thể trả nợ môn học dự kiến trong tháng 10/2009.

Vì vậy, đề nghị những sinh viên lớp DH03DT, CD04TH, CD05TH có tên trong danh sách xóa tên liên hệ với Giáo vụ khoa gấp để báo về tình hình nợ môn học, hạn chót là ngày thứ tư, 30/9/2009.

Lưu ý: Khoa sẽ đề nghị lên Nhà trường về vấn đề này và sẽ chờ ý kiến giải quyết của Ban Giám Hiệu nhà trường.

 

 

                                                  TP. HCM, ngày 28 tháng 9 năm 2009

                                                                                                           

 

 

Số lần xem trang : :4209
Nhập ngày : 28-09-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai bảy một bảy

Xem trả lời của bạn !