Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN          
                   
LỊCH THI LẦN 1 - HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2008 - 2009
                   
Stt Ngày thi Lớp Mã môn Tên môn thi Số lượng sv Giờ thi Phòng thi    
1 20/07/2009 Học lại 914216 Cấu trúc máy tính 32 7h30 P1, 2 (Khoa CNTT)    
914245 Cấu trúc máy tính
2 20/07/2009 Học lại 914212 Toán rời rạc 15 13h P1 (Khoa CNTT)    
3 21/07/2009 Học lại 914301 Lập trình A1 89 7h30 P1, 2, 3 (TTTH)    
914341 Lập trình A1
4 21/07/2009 Học lại 914358 Toán rời rạc 1 32 13h P1, 2 (Khoa CNTT)    
5 22/07/2009 Học lại 914302 Lập trình A2 55 7h30 P1, 2 (TTTH)    
914342 Lập trình A2
6 22/07/2009 Học lại 914258 Toán rời rạc 2 20 13h P1 (Khoa CNTT)    
7 23/07/2009 Học lại 914206 Lập trình mạng 1 83 7h30 P1, 2, 3 (TTTH)    
914246 Lập trình mạng 1
8 24/07/2009 Học lại 914303 Lập trình B 18 7h30 P1 (Khoa CNTT)    
914343 Lập trình B
9 24/07/2009 Học lại 914211 Điện tử căn bản 2 13h P1 (Khoa CNTT)    
                   
              TP. HCM, ngày 02 tháng 07 năm 2009

Số lần xem trang : :4461
Nhập ngày : 07-07-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn không bốn bảy ba

Xem trả lời của bạn !