Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN        
           
LỊCH HỌC LẠI HỌC KỲ 3 - NĂM HỌC 2008 - 2009 (từ ngày 18/5 - 27/6)
           
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy
TRR1-T.Việt-Tiết 1-3-HD205 LTM1-T.Tính-Tiết 1-5-HD203 TRR1-T.Việt-Tiết 1-5-HD205 LTM1-T.Tính-Tiết 1-5-HD203 LTM1-T.Tính-Tiết 1-5-HD203 LTB-T.Hùng-Tiết 1-5-HD305
           
LTA2-C.Mi-Tiết 1-5-P1,2(K) LTB-T.Hùng-Tiết 1-5-HD305 LTM1-T.Tính-Tiết 1-5-P1,2(K) LTB-T.Hùng-Tiết 1-5-HD305 TRR2-T.Việt-Tiết 1-5-HD205 LTA1-C.Mi-Tiết 1-5-HD205
           
Chuyên đề Web - T.Hùng - Tiết 1-5 - HD305 LTA1-C.Mi-Tiết 1-5-HD205 Chuyên đề Web - T.Hùng - Tiết 1-5 - HD305 LTA1-C.Mi-Tiết 1-5-HD205 LTA2-C.Mi-Tiết 1-5-P1,2(K) NMTHA-T.Đức-Tiết 1-5-TV103
           
  NMTHA-T.Đức-Tiết 1-5-TV103   NMTHA-T.Đức-Tiết 1-5-TV103 Chuyên đề Java - T.Tính - Tiết 1-5 - HD305  
           
  TRR2-T.Việt-Tiết 1-5-P2(K)   TRR2-T.Việt-Tiết 1-5-P2(K)    
           
  CTMT-T.Liêm-Tiết 1-5-P1(K)   CTMT-T.Liêm-Tiết 1-5-P1(K)    
           
LTA2-C.Mi-Tiết 7-11-HD204 CTMT-T.Liêm-Tiết 7-11-HD201 LTA2-C.Mi-Tiết 7-11-HD204 CTMT-T.Liêm-Tiết 7-11-HD201 LTA2-C.Mi-Tiết 7-11-HD204 LTA1-C.Mi-Tiết 7-11-P1,2(K)
           
TRR2-T.Việt-Tiết 7-11-HD205 LTB-T.Hùng-Tiết 7-11-P1,2(K) TRR2-T.Việt-Tiết 7-11-HD205 LTB-T.Hùng-Tiết 7-11-P1,2(K) TRR-T.Việt-Tiết 7-11-HD205  
           
LTM1-T.Tính-Tiết 7-11-P1,2(K) LTA1-C.Mi-Tiết 7-11-RD406-Nhóm1 NMTHA-T.Đức-Tiết 7-11-P1,2(K) LTA1-C.Mi-Tiết 7-11-RD406-Nhóm2 NMTHA-T.Đức-Tiết 7-11-P1,2(K)  
           
  Chuyên đề Java - T.Tính - Tiết 7-11 - HD305   Chuyên đề Java - T.Tính - Tiết 7-11 - HD305 Chuyên đề Web - T.Hùng - Tiết 7-11 - HD305  
Ghi chú: Môn Chuyên đề web và Chuyên đề Java bắt đầu học từ ngày 08/06/2009 - 27/06/2009 và từ ngày 13/07/2009 - 01/08/2009.      

Số lần xem trang : :4333
Nhập ngày : 11-06-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín năm không không

Xem trả lời của bạn !