Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

  KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

1.        Thời hạn nộp đồ án của lớp DH05DT:

Ø  Sinh viên nộp đồ án trực tiếp cho giáo viên hướng dẫn: hạn chót là ngày 26/6/2009.

Ø  Thời hạn giáo viên chấm điểm và nộp điểm đồ án cho giáo vụ là ngày 1/7/2009.

2.        Dự kiến tổ chức thi Tốt nghiệp cho lớp DH05DT: ngày 15/8/2009.

3.        Dự kiến tổ chức Hội đồng bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp cho lớp DH05DT: ngày 12/9/2009.

 

 

                 TP. HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

Số lần xem trang : :4210
Nhập ngày : 16-05-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín một không sáu

Xem trả lời của bạn !