Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 1594
Toàn hệ thống: 27493
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

1.       Thời gian kết thúc nộp điểm thi lần 1 của học kỳ 2 – năm học 2008 – 2009 là ngày thứ sáu (22/05/2009).

2.       Thời gian tổ chức thi lần 2 của học kỳ 2 – năm học 2008 – 2009 từ ngày 01/06/2009 – 12/06/2009.

3.       Thời gian kết thúc nộp điểm thi lần 2 của học kỳ 2 – năm học 2008 – 2009 là ngày thứ hai (22/06/2009).

4.       Thời gian bắt đầu học kỳ 3 – năm học 2008 – 2009 từ ngày 18/05/2009 – 27/06/2009.

5.       Thời gian thi học kỳ 3 – năm học 2008 – 2009 từ ngày 13/07/2009 – 25/07/2009.

6.       Thời gian nghỉ hè từ ngày 12/07/2009 – 10/08/2009.

7.       Ngày bắt đầu học kỳ 1 – năm học 2009 – 2010 là ngày thứ hai (10/08/2009).

 

 

 

                       TP. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Số lần xem trang : :3971
Nhập ngày : 16-05-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai ba hai không bảy