Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

1.       Thời gian kết thúc nộp điểm thi lần 1 của học kỳ 2 – năm học 2008 – 2009 là ngày thứ sáu (22/05/2009).

2.       Thời gian tổ chức thi lần 2 của học kỳ 2 – năm học 2008 – 2009 từ ngày 01/06/2009 – 12/06/2009.

3.       Thời gian kết thúc nộp điểm thi lần 2 của học kỳ 2 – năm học 2008 – 2009 là ngày thứ hai (22/06/2009).

4.       Thời gian bắt đầu học kỳ 3 – năm học 2008 – 2009 từ ngày 18/05/2009 – 27/06/2009.

5.       Thời gian thi học kỳ 3 – năm học 2008 – 2009 từ ngày 13/07/2009 – 25/07/2009.

6.       Thời gian nghỉ hè từ ngày 12/07/2009 – 10/08/2009.

7.       Ngày bắt đầu học kỳ 1 – năm học 2009 – 2010 là ngày thứ hai (10/08/2009).

 

 

 

                       TP. HCM, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Số lần xem trang : :4121
Nhập ngày : 16-05-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm chín ba hai

Xem trả lời của bạn !