Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 576
Toàn hệ thống: 21038
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN        
               
LỊCH THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP
CD03TH, CD04TH, CD05TH, DH03DT, TC02DTKG, TC03DT, TC03DTBD
               
Stt Môn thi Ngày thi Giờ thi Lớp Phòng thi    
1 Chuyên đề Java 11/05/2009 7h30 Tất cả các lớp trên P1, 2 (Khoa CNTT)    
  (Thi TN môn cơ sở)            
  (Thi trắc nghiệm)            
               
2 Chuyên đề Web 11/05/2009 12h30 Tất cả các lớp trên P1 (Khoa CNTT)    
  (Thi TN môn chuyên ngành)            
  (Thi lý thuyết)            
               
      TP. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2009  
      Trưởng Khoa  
               
               
               
               
      TS. Phạm Văn Tính  
               

Số lần xem trang : :4160
Nhập ngày : 07-05-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy một hai tám

Xem trả lời của bạn !