Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

THÔNG BÁO

(V/v đăng ký trả nợ môn học)

 

1.   Tất cả những sinh viên còn nợ môn Điện tử căn bản nhanh chóng đến báo cho Giáo vụ biết để thống kê danh sách sinh viên nợ. Sinh viên phải theo dõi thông báo từ Phòng Đào Tạo về thời gian đăng ký học lại và sẽ trực tiếp đăng ký học lại theo quy định của Phòng Đào Tạo để sinh viên có thể học và thi trả nợ môn này.

2.   Những sinh viên không đủ điều kiện thi Tốt nghiệp hoặc bảo vệ Luận văn (trong đợt xét chung với lớp chính thức) nhanh chóng đến báo cho Giáo vụ biết để thống kê lại danh sách sinh viên nợ. Sinh viên phải theo dõi thông báo về thời gian quy định đăng ký học lại của Phòng Đào Tạo và sẽ trực tiếp đăng ký trả nợ môn thi Tốt nghiệp hoặc Luận văn Tốt nghiệp.

3.   Hạn chót để sinh viên đến báo cho Giáo vụ biết là ngày thứ sáu 13/03/2009. Sau ngày này khoa sẽ chốt lại danh sách và gửi đề nghị lên Phòng Đào Tạo để xin mở lại thời gian đăng ký học lại cho sinh viên.

4.   Lưu ý: Sinh viên phải theo dõi thông báo về thời gian đăng ký và đóng tiền học lại do Phòng đào tạo quy định. Khoa chỉ thống kê danh sách và đề nghị mở đăng ký học lại, Khoa không đăng ký học lại cho sinh viên.

                                                         TP. HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2009

 

Số lần xem trang : :4172
Nhập ngày : 11-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm một tám một

Xem trả lời của bạn !