Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 630
Toàn hệ thống: 19728
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

         KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v làm đồ án chuyên ngành của lớp DH05DTH & DH05DTM)

 

 

1.      Những sinh viên làm đồ án chuyên ngành của lớp DH05DTH & DH05DTM nhanh chóng đến gặp giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và đăng ký tên đề tài cho Giáo vụ. Hạn chót để sinh viên đăng ký tên đề tài cho Giáo vụ là ngày thứ sáu 13/03/2009. Sau ngày này, nếu sinh viên nào không đăng ký xem như không tham gia làm đồ án chuyên ngành đợt này.

2.      Riêng đối với các nhóm đề tài do thầy Phạm Văn Tính hướng dẫn, tất cả các nhóm sinh viên đến gặp thầy vào ngày thứ ba (10/03/2009) lúc 10h30 tại phòng Trưởng khoa.

 

                                                             TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2009

                                                                                                                                               

 

Số lần xem trang : :4175
Nhập ngày : 06-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín không sáu tám một

Xem trả lời của bạn !