Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

         KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

(V/v làm đồ án chuyên ngành của lớp DH05DTH & DH05DTM)

 

 

1.      Những sinh viên làm đồ án chuyên ngành của lớp DH05DTH & DH05DTM nhanh chóng đến gặp giáo viên hướng dẫn để nhận đề tài và đăng ký tên đề tài cho Giáo vụ. Hạn chót để sinh viên đăng ký tên đề tài cho Giáo vụ là ngày thứ sáu 13/03/2009. Sau ngày này, nếu sinh viên nào không đăng ký xem như không tham gia làm đồ án chuyên ngành đợt này.

2.      Riêng đối với các nhóm đề tài do thầy Phạm Văn Tính hướng dẫn, tất cả các nhóm sinh viên đến gặp thầy vào ngày thứ ba (10/03/2009) lúc 10h30 tại phòng Trưởng khoa.

 

                                                             TP. HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2009

                                                                                                                                               

 

Số lần xem trang : :4308
Nhập ngày : 06-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

[Tuyen dung 12] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(02-01-2019)

[Tuyen dung 11] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(27-11-2018)

[Tuyen dung 10] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(23-10-2018)

TMA Solutions tuyển dụng - Đại học Nông Lâm - Khoa Công Nghệ Thông Tin(11-10-2018)

Tuyển dụng cho chương trình Fresher program Java-khai giảng ngày 22 Oct 2018 tại DXC Vietnam(04-10-2018)

Biên bản xét TN đợt 3 tháng 9 năm 2018(27-09-2018)

Thông báo xét tốt nghiệp và danh sách đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 9/2018(27-09-2018)

[Tuyen dung 09] Thong bao tuyen LTV cty Fujinet(18-09-2018)

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín năm bảy bảy

Xem trả lời của bạn !