Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 1196
Toàn hệ thống: 33207
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

        KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

 

THÔNG BÁO

 

 

1.    Khoa đã đưa danh sách xét Tốt nghiệp của lớp CD05TH lên web khoa CNTT vào ngày 23/02/2009. Đề nghị sinh viên lên mạng để xem danh sách xét Tốt nghiệp. Nếu có gì sai sót, sinh viên phản hồi lại Giáo vụ khoa, hạn chót là ngày 06/03/2009. Nếu sinh viên không phản hồi, xem như danh sách xét Tốt nghiệp đã đúng. Khoa sẽ lập biên bản và nộp về Phòng đào tạo để xét Tốt nghiệp cho lớp CD05TH.

2.    Phòng Đào tạo đã gửi kết quả xét Tốt nghiệp bổ sung cho sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp trong tháng 02/2009 về khoa. Thông tin đã được đưa lên web khoa CNTT, sinh viên cần chú ý đến những thông tin: mã sv, họ tên, ngày sinh, nơi sinh … xem có đúng chưa. Sinh viên cần cấp giấy chứng nhận tạm thời (đăng ký cho cô Tú – Phòng Đào tạo); cấp bảng điểm (đăng ký cho cô Sáu – Phòng Đào tạo); những thủ tục liên quan đến việc cấp bằng và nhận Bằng Tốt nghiệp (liên hệ cô Tại – Phòng Đào tạo).   Các bạn click vào đây để tải danh sách xét tốt nghiệp bổ sung.

 

 

                                                     TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2009

 

Số lần xem trang : :4191
Nhập ngày : 02-03-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông Tin tuyển dụng của công ty TMA Solution(30-06-2018)

Hội thảo giao lưu và cơ hội việc làm tại công ty TMA Solution (30-05-2018)

[Tuyển Dụng 05] Thông báo tuyển lập trình viên cty Fujinet(21-05-2018)

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín tám tám chín sáu

Xem trả lời của bạn !