Khoa Cong Nghe Thong Tin - DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:
Đang xem 334
Toàn hệ thống: 10689
Trong vòng 1 giờ qua

Tạp chí KHKT NLN

                               KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

THÔNG BÁO

(V/v làm đồ án chuyên ngành của lớp DH05DTH & DH05DTM)

 

1.           Khoa sẽ xét điều kiện làm Luận văn TN làm 2 đợt:

-        Đợt 1: Sinh viên không nợ môn học và theo kết quả thi lần 1 (đã công bố danh sách).

-        Đợt 2: Sinh viên không nợ môn học và theo kết quả thi lần 2 (sẽ công bố danh sách sau khi biết điểm).

2.           Những sinh viên làm đồ án chuyên ngành (khoa sẽ đính kèm danh sách bên dưới) phải liên hệ với giáo viên hướng dẫn gấp. Hạn chót để liên hệ giáo viên là ngày 17/2/2009 (thời gian dự kiến kết thúc đồ án trong tuần từ 18 – 23/5/2009).

3.           Những sinh viên làm Luận văn TN và đồ án chuyên ngành phải đăng ký với Giáo vụ: tên đề tài, tên giáo viên hướng dẫn (thời gian sau 2 tuần kể từ lúc nhận đề tài).

                                                                                                                  TP. HCM, ngày 10 tháng 02 năm 2009

                                                                                                                                        Phó Khoa

 

 

 

                                                                                                                                   ThS. Lê Phi Hùng

 

Số lần xem trang : :4225
Nhập ngày : 11-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

THÔNG BÁO v/v gặp gỡ sinh viên môn học "Lập trình trên trang thiết bị di động"(10-01-2018)

[TB] V/v nộp đề cương chi tiết KLTN HK2/2017-2018(22-12-2017)

Thông Báo Thực Tập - Công Ty Fujinet(24-11-2017)

Thông báo tuyển kỹ sư phần mềm công ty FUJINET SYSTEMS(21-10-2017)

Thông báo nộp KLTN HK2-2016-2017(18-09-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(08-05-2017)

Thông báo về việc triển khai đăng ký giấy xác nhận sinh viên trực tuyến(08-05-2017)

Thông báo Biên bản xét TN KCNTT đợt 1 tháng 3 năm 2017(24-03-2017)

Quyết định buộc thôi học Khoa công nghệ thông tin học kỳ 2 năm học 2015(22-03-2017)

Kết quả phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(22-03-2017)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp - đợt tháng 3/2017(15-03-2017)

Thông báo nhận đơn phúc khảo điểm thi HK1/2016-2017(03-03-2017)

Biên bản họp xét duyệt đề cương chi tiết KLTN HK2/2016-2017(16-02-2017)

Thông báo Thời gian báo cáo và nộp KLTN HK1/2016-2017(13-02-2017)

Thông báo về việc xét tốt nghiệp, đợt tháng 12/2016(11-01-2017)

V/v làm KLTN HK2 năm học 2016-2017(16-12-2016)

Đơn cứu xét của sinh viên bị buộc thôi học học kỳ 2 năm học 2015-2016(07-12-2016)

Danh sách sinh viên bị Cảnh báo học vụ, Buộc thôi học, học kỳ 2 năm học 2015 - 2016(24-10-2016)

Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp HK1 năm học 2016-2017(20-10-2016)

Thông báo giải thưởng Nữ Sinh viên công nghệ thông tin năm 2016(19-10-2016)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy hai năm một